Burn-out komt meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat hierbij een verband legt met het relatief hoge aantal vrouwelijke managers in het onderwijs en de werkdruk die in deze sector vaak als hoog wordt ervaren.

In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers burn-outklachten. Zij gaven bijvoorbeeld aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Bij de mannen ging het om 10 procent.

Burn-out en hoge werkdruk in onderwijs

Vrouwen met een managementberoep melden niet alleen meer burn-outklachten, ze ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan mannen in het management geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken of heel veel werk te moeten doen.

Het CBS wijst erop dat de werkdruk onder andere in het onderwijs erg hoog is én dat daar relatief veel vrouwelijke managers werken.

Lees meer…

Deel dit bericht: