CAO VO 2016-2017: integrale teksten beschikbaar

De integrale teksten van de CAO VO 2016-2017 zijn online beschikbaar.

Zoals al in het onderhandelaarsakkoord is aangegeven, zijn onder meer de volgende onderwerpen ten opzichte van de CAO VO 2014-2015 aangepast:

  • Looptijd
  • Salarismaatregelen
  • Ontslag
  • Sociale zekerheid (Wovo en Zavo)
  • Persoonlijk budget
  • Beroepscommissie bijzonder onderwijs

Daarnaast is een afwijking van de ketenregeling opgenomen voor onbevoegde docenten en voor docenten die specifiek benoemd zijn en ingezet worden voor het geven van onderwijs aan nieuwkomers op een ISK/EOA-school. In de tekst staat onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl