Wat staat er in inspectierapport Cornelius Haga?

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil volgens de Inspectie van het Onderwijs leerlingen niet afzijdig houden van de samenleving. Ook zou de omstreden school niet aanzetten tot onverdraagzaamheid of integratie willen belemmeren. Wel zou de school een...

Format om werkdruk aan te pakken

Op het digitale Platform Werkdruk staat een format dat scholen kunnen gebruiken om werkdruk te verminderen. Het format biedt teams een structuur om doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. Teams kunnen het ook gebruiken...