Op het digitale Platform Werkdruk staat een format dat scholen kunnen gebruiken om werkdruk te verminderen. 

Het format biedt teams een structuur om doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. Teams kunnen het ook gebruiken voor evaluaties. Het format is ontwikkeld door het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…