Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Bij besluit van 15 december 2016 heeft de minister een aanvraag van appellante om verlening van de onderwijsbevoegdheid in het basisonderwijs terecht afgewezen.

Appellante is in het bezit van een doctoraalexamen geschiedenis van de RUG, met daarin de aantekening dat is voldaan aan de in de wet gestelde eisen inzake de onderwijsbevoegdheid. Daarnaast is zij in het bezit van een in de VS behaalde ‘Master of Arts in Special...