Raad van State, ECLI:NL:RVS:2021:1506: Samenwerkingsverband heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij is afgeweken van het beleid om de toelaatbaarheidsverklaring voor meervoudig gehandicapte kinderen af te geven tot het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Bij besluit van 14 oktober 2019 heeft het Samenwerkingsverband voor de minderjarige zoon van appellant voor de duur van één jaar een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven met de bekostigingscategorie laag. De leerling is geboren in 2006 en is bekend met Multiple...

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2020:2738: Verzoek om inzage in leerlingdossier. De Afdeling heeft bij eerdere uitspraak beroep gegrond verklaard. Moeder betoogt dat onvoldoende gevolg is gegeven aan deze uitspraak en dat meer informatie overgelegd had moeten worden. Beroep ongegrond

Bij besluit van 1 december 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het verzoek moeder om inzage in het dossier van haar en haar zoon gedeeltelijk toegewezen. Moeder heeft in verband met een geschil met de voormalige school van haar zoon, de...