Raad van State, ECLI:NL:RVS:2021:1506: Samenwerkingsverband heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij is afgeweken van het beleid om de toelaatbaarheidsverklaring voor meervoudig gehandicapte kinderen af te geven tot het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Bij besluit van 14 oktober 2019 heeft het Samenwerkingsverband voor de minderjarige zoon van appellant voor de duur van één jaar een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven met de bekostigingscategorie laag. De leerling is geboren in 2006 en is bekend met Multiple...