Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4711: ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst college van bestuur toegekend op grond van verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning transitievergoeding

Nadat in het verleden de bestuurder al meerdere malen, kort, is aangesproken op zijn functioneren geeft de raad van toezicht op 7 juni 202 aan de bestuurder aan dat ze van mening zijn dat hij onvoldoende beschikt over de vaardigheden, competenties en leiderschapsstijl...

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNNE:2021:3686: Ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen werknemer wordt afgewezen, ontbinding alsnog toegekend op grond van verstoorde arbeidsrelatie onder toekenning transitievergoeding en billijke vergoeding

Een werknemer is sinds 1998 in dienst van een schoolbestuur. In de periode van 2007 tot 2017 vervult hij de functie van Teamleider. In 2017 spreken partijen in een vaststellingsovereenkomst af dat de werknemer de functie van docent Wiskunde zal gaan uitvoeren. In die...

Commissie van beroep funderend onderwijs, 109430: Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond

De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen en dient daarvoor een ontbindingsverzoek in bij de rechtbank. De werknemer wordt gedurende die procedure geschorst. De rechtbank wijst het verzoek af; de werknemer blijft dus in dienst. De werkgever...

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:5412: Het ontslag op staande voet blijft in stand. Weigering door directeur-bestuurder Haga Lyceum om na zijn schorsing de toegang tot de bankrekeningen van de school over te dragen

De directeur werd op 25 mei 2020 geschorst. Directe aanleiding daarvoor was een klacht van een docent over de directeur en de wijze waarop er op die klacht door hem was gereageerd. Na zijn schorsing werd de directeur met klem verzocht om onder meer alle sleutels,...