Raad van State: weigering vergoeding uitkeringskosten door Participatiefonds bij beëindiging dienstverband middels vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst was opgenomen dat het bevoegd gezag het ontslag intrekt indien het UWV en/of Loyalis niet tot toekenning van een ongesanctioneerde werkeloosheidsuitkering aan betrokkene overgaan en het bevoegd gezag en betrokkene niet binnen 30 dagen...