Raad van State – Het Participatiefonds heeft terecht het verzoek om de uitkeringskosten te vergoeden die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband terecht afgewezen.

Bij besluit van 20 november 2017 heeft het Participatiefonds het verzoek van een schoolbestuur om de uitkeringskosten te vergoeden die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband van betrokkene afgewezen.Bij besluit van 25 april 2018 heeft het...

Raad van State: Participatiefonds heeft ten onrechte een verzoek van de stichting om vergoeding van de kosten van werkloosheidsuitkeringen, voortvloeiend uit de beëindiging van het dienstverband afgewezen.

De stichting (hierna: eiser) heeft het Participatiefonds verzocht om vergoeding van de uitkeringskosten die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband van een van haar werknemers. Het verzoek is gebaseerd op artikel 9, onder f, van het Reglement...