Raad van State: afwijzing door het Participatiefonds van een verzoek van de stichting om vergoeding van de uitkeringskosten die voortvloeien uit het ontslag van een leerkracht buiten behandeling te laten

Een stichting voor primair onderwijs had nagelaten om, na rappel van het Participatiefonds, het ontslag van een leerkracht te melden bij het Participatiefonds. De stichting heeft gesteld dat zij het ontslag niet hoefde te melden, omdat het een beëindiging van een...