Rechtbank Midden-Nederland: toekenning transitievergoeding aan een werknemer die geen recht heeft op een Wovo-uitkering omdat hij geen recht heeft op een WW-uitkering.

De Stichting heeft het dienstverband bij brief van 23 april 2015 met ingang van 1 augustus 2015 opgezegd. Zij heeft werknemer daarbij meegedeeld dat hij op grond van artikel 7:673 BW in aanmerking komt voor een transitievergoeding. De Stichting heeft vervolgens een...

Raad van State: Het Participatiefonds heeft het verzoek van een schoolvereniging (hierna BMS) om de uitkeringskosten te vergoeden die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband van een werknemer afgewezen

Ingevolge artikel 3:5 wijst het Participatiefonds een vergoedingsverzoek uitsluitend toe als de werkgever voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de bepalingen van dit reglement. Het Aan het besluit van het Participatiefonds hebben zij ten grondslag gelegd dat...