Landelijke Klachtencommissie, 108464: Klacht over onderwijskundige begeleiding en klachtbehandeling. Het bestuur had met zijn oordeel op de klacht moeten wachten tot ouders op het gespreksverslag hadden gereageerd

Ouders bespreken met school dat hun zoon meer uitdaging nodig heeft. Zij vinden dat de school onvoldoende onderwijskundige begeleiding aan hun zoon biedt en tekortschiet in de communicatie hierover. Door het ontbreken van een plan van aanpak en adequate begeleiding...

Landelijke Klachtencommissie, 108559: Klacht over terugplaatsing leerling gegrond. Ook heeft de school niet aan de informatieverplichting voldaan en de leerling en zijn ouders niet zorgvuldig begeleid

De leerling heeft einde schooljaar 2 meerdere onvoldoendes, waardoor hij niet over zou kunnen naar klas 3. Na het volgen van vakantietaken, gaat de leerling alsnog over naar klas 3. In december van het derde schooljaar deelt de school aan ouders en leerling mee dat de...

Landelijke Klachtencommissie, 108573: Klacht over onderwijskundige begeleiding, communicatie en klachtbehandeling. Als alle benodigde ondersteuning voor een leerling met leerproblemen onder de basisondersteuning valt, mag van school verwacht worden dat zij in overleg met de ouders een handelingsplan opstelt

Ouders van een leerling van groep 4 verwijten de school dat deze de leerproblemen van hun zoon te laat heeft gesignaleerd. Hun zoon bleek op belangrijke leergebieden zeer laag te scoren. De ouders zijn ontevreden over de begeleiding die de school heeft gegeven. Ook...