Landelijke Klachtencommissie, 108510: Klacht dat leerkracht niet met ouders in gesprek wil is gegrond. De schriftelijke waarschuwing aan vader is niet conform de procedure opgelegd en niet duidelijk is hoe hij in bezwaar kon tegen de opgelegde maatregel

Na een niet soepel verlopen gesprek met de ouders over hun dochter wil de leerkracht niet meer met vader in gesprek. Gesprekken moeten met de moeder in aanwezigheid van de directeur of ib’er worden gevoerd. Daarnaast heeft de directeur vader een officiële...

Landelijke Klachtencommissie, 108561: Klacht over onheuse bejegening. Een docent moet kunnen ingrijpen als sprake is van een chaotische situatie in de klas. Als een leerling een andere leerling met de dood bedreigt, kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen

Een leerling in de vierde klas van de mavo verlaat de klas niet direct nadat de docent een waarschuwing, blauwe kaart, heeft gegeven. Er ontstaat een woordenwisseling en na de les spreekt de mentor de leerling op de gang aan, omdat dezelfde leerling woorden heeft met...

Landelijke Klachtencommissie, 108463: De directeur handelde zorgvuldig in een geval waarin gescheiden ouders een conflict hadden over het ophalen van hun dochter door de vader. Wel had de directeur aan de moeder een terugkoppeling moeten geven

Een moeder klaagt erover dat de directeur van de basisschool onzorgvuldig heeft gehandeld in een situatie waarin de vader van haar dochter zonder haar toestemming hun dochter van school wilde komen halen. De moeder vindt dat de directeur onvoldoende haar...

Landelijke Klachtencommissie, 108485: Klacht over veilig schoolklimaat. School heeft signalen over pesten voldoende serieus behandeld. Straffen van de pester sluit niet aan op methodes van De Vreedzame School

Ouders klagen erover dat de school geen veilige schoolomgeving aan hun zoon heeft geboden. Zo heeft de school niet adequaat opgetreden tegen het pesten en de mishandelingen van hun zoon. Zij vinden dat de school de leerling die hun zoon heeft gepest en mishandeld,...