Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 27523: Klacht over afhandeling incident gedeeltelijk gegrond. De school heeft ten onrechte een time-out, die feitelijk een schorsing was, opgelegd.

Een leerling steelt in de pauze statiegeldbonnen in een supermarkt die tegenover de school gevestigd is. De statiegeldbonnen zijn bedoeld voor een goed doel. De supermarkt informeert de school hierover. Na het incident geeft de school de leerling een time-out. De...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 2022020065: Klacht over het weigeren van klassikale les aan een leerling op de maandagen ongegrond. De school had goede redenen om de leerling op maandagen te begeleiden buiten de klas.

Een leerling met hechtingsproblemen is geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Het lukt de school niet om de leerling de ondersteuning te geven die hij nodig heeft. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs af...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021011452: Klacht van een groep ouders over onveilig schoolklimaat is gegrond. De keuze om de vierdejaars LiO-stagiair een complexe groep 7 te laten draaien heeft geleid tot onveiligheid voor de leerlingen.

Na de tweede lockdown was de vaste leerkracht ziek. De LiO-stagiair met wie zij voor de lockdown samenwerkte, wordt daarom voor de groep gezet. De groep heeft al jaren last van complexe problematiek. De ouders merken aan hun kinderen dat het in de klas bij de...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs,109567: Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Een ouderpaar is verwikkeld in een echtscheiding. De moeder klaagt erover dat de school partij kiest voor de vader van de kinderen. Verder klaagt zij erover dat personeel van de school haar kinderen onheus bejegent. De school neemt buikpijnklachten niet serieus en...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109176: Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Een leerling uit groep 7 is bij de arm gepakt door een invalleerkracht. De moeder van de leerling en de school verschillen van mening over de aanleiding van het vastpakken. Ook verschillen zij van mening over de hardhandigheid van het vastpakken en het effect daarvan...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021002278: Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Een werknemer ervaart problemen met zijn leidinggevende (directeur) en een medewerker HRM. Hij stelt dat sprake is van negeren en pesten. Volgens de leidinggevende en medewerker HRM is geen sprake van pestgedrag, maar hebben zij uit hoofde van hun functie gesprekken...