Landelijke Klachtencommissie, 44222: Klacht over onveilige onderwijsomgeving. Van de school had mogen worden verwacht dat zij een gesprek organiseerde tussen ouders, vanwege de invloed van conflicten tussen deze ouders op de situatie in de klas en op school

Een moeder klaagt over de wijze waarop de school heeft gehandeld inzake conflicten in de klas en op school, waar ook ouders bij betrokken zijn. Zo heeft een vader van een medeleerling op het schoolplein tegen de dochter van de moeder geschreeuwd en de moeder is door...

GPO, 44485: Geschil over verwijdering. Het verzoek is gegrond, omdat de gronden voor de verwijdering van de leerling onvoldoende zijn onderbouwd door de school.

Een leerling is beschuldigd van bedreiging door medeleerlingen. Uit het politieonderzoek volgt dat de leerling geen strafbare feiten heeft gepleegd. Vervolgens werkt de school samen met de ouders van de leerling toe naar de terugkeer van de leerling naar school. De...