Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109176: Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Een leerling uit groep 7 is bij de arm gepakt door een invalleerkracht. De moeder van de leerling en de school verschillen van mening over de aanleiding van het vastpakken. Ook verschillen zij van mening over de hardhandigheid van het vastpakken en het effect daarvan...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021002278: Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Een werknemer ervaart problemen met zijn leidinggevende (directeur) en een medewerker HRM. Hij stelt dat sprake is van negeren en pesten. Volgens de leidinggevende en medewerker HRM is geen sprake van pestgedrag, maar hebben zij uit hoofde van hun functie gesprekken...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021000232: Klacht over verwijdering van communicatie-app en school- en pleinverbod ongegrond. Klacht over MR-verkiezingen niet-ontvankelijk. De school heeft in redelijkheid een school- en pleinverbod kunnen opleggen.

Een vader klaagt erover dat de school zijn gebruikersprofiel en dat van zijn dochter van de communicatie-app van de school heeft verwijderd.De vader is aan het begin van het schooljaar lid van de medezeggenschapsraad (MR). Eind oktober 2020 stapt hij daaruit....

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021000661: Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Een leerling is niet leerplichtig op het moment dat zij uitgeschreven wordt bij de school in kwestie. De ouders hebben de leerling ingeschreven bij een nieuwe school. De leerling komt op enig moment niet meer naar de nieuwe school. Deze (nieuwe) school neemt...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109688: Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een toets ongegrond. De school heeft op goede gronden het besluit kunnen nemen.

Een leerling verlaat tijdens het maken van een toets tijdelijk het toetslokaal om naar het toilet te gaan. Daarbij neemt zij haar antwoordvel mee. Naar aanleiding daarvan heeft de school de leerling voor de toets het cijfer 1 gegeven. De vader van de leerling klaagt...

Landelijke klachtencommissie onderwijs: klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een pta toets. Het toekennen van het cijfer 1 is een ingrijpend besluit en moet daarom deugdelijk en gemotiveerd worden onderbouwd

Een leerling klaagt erover dat de school hem het cijfer 1 heeft gegeven voor een pta toets economie wegens ongeoorloofde afwezigheid. Dit is volgens de leerling onterecht omdat zijn vader hem volgens de regels had afgemeld. De leerling en de school hebben...