Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 108927: Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen

Een leerling zit in 1 vmbo-tl. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 2 vmbo-tl, maar af te laten stromen naar 2 vmbo-k. De vader van de leerling [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onterechte beschuldigingen tegen leerling door leerkracht en directeur is ongegrond. Feitelijke situatie is niet vast te stellen, de communicatie was adequaat.

Ouders klagen erover dat hun zoon door de leerkracht en de directeur vaak onterecht wordt beschuldigd van ongewenst gedrag. Zo zou hij twee keer hebben geslagen, terwijl dit niet zo was. Volgens [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. De school heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij het vormgeven van de ondersteuning. Het bestuur had wel een oordeel moeten geven op de klacht.

Ouders geven signalen aan de school dat het niet goed gaat met hun zoon op de school. De ouders en de school komen niet tot elkaar bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. Nadat de [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Een vader gaat een relatie aan met een leerkracht. Dat schooljaar zat de zoon bij die leerkracht in de groep. De dochter zou ook nog twee jaar bij de leerkracht in de groep komen. De moeder, die [...]