Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De school heeft de leerling voldoende begeleid en zorgvuldig gehandeld, maar de regie en de communicatie met ouders had beter gekund.

Een leerling heeft last van vermoeidheidsklachten. Dit hebben de ouders in het intakegesprek met school verteld, evenals dat zij niet kan meedoen met de gymles. Toen het verzuim van de leerling toenam, bleek het contact met ouders moeizaam te verlopen. Nadat ouders...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Bij een melding over mogelijk ernstig grensoverschrijdend gedrag van een leerling, dient de school te (laten) onderzoeken wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Een kleuter mag een dag niet op school komen omdat hij seksueel getint gedrag zou hebben vertoond. Diezelfde avond heeft de school een ouderavond georganiseerd om de ouders van de kleutergroep de informeren over de situatie. Later die week heeft de school maatregelen...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Een straf van een leerling moet in juiste verhouding staan tot het gepleegde vergrijp; er moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden waarbij alle omstandigheden van het geval meewegen.

Een school stuurt een leerling op eigen kosten met het vliegtuig terug van een buitenlandse kunstreis, nadat hij samen met een klasgenoot één biertje had gedronken in een café. Volgens de barman van het café hadden meer leerlingen gedronken. Omdat de andere leerlingen...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De leerling is onvoldoende door de school begeleid en in een complex van schorsingen is er één ten onrechte opgelegd.

Omdat de leerling ongewenst gedrag vertoont besluit de school dat hij in het vervolg na vier waarschuwingen op één dag door ouders gehaald moet worden. Na een incident waarbij de leerling de leerkracht uitscheldt, wordt hij een dag geschorst. Hierna volgen nog drie...