Landelijke Klachtencommissie: De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies.

Ouders klagen erover dat de school hun dochter een te laag schooladvies heeft gegeven en dat een administratief medewerker van de school ten onrechte informatie heeft verstrekt aan een andere vo-school. De Commissie kom tot onderstaand advies.  Gelet op de verstrekte...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De school heeft de leerling onvoldoende begeleid, hem niet volgens de regels geschorst en er is ten onrechte een zorgmelding over hem gedaan.

Bij de leerling is ADHD in combinatie met onzekerheid/faalangst geconstateerd. Hij doubleert in 2 havo. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar doen zich enkele incidenten rond hem voor. Hij wordt voor enige tijd geschorst en zit vanaf 1 december thuis. De...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Schoolbestuurder heeft geen onjuiste uitspraken gedaan en mocht informatie delen met de ex-echtgenoot van klaagster. Hij had het leerlingdossier niet mogen vernietigen zonder klaagster daarover vooraf te informeren.

Een moeder heeft bij de directeur van de school en bij de bestuurder aangegeven dat zij niet wilde dat ook haar ex-echtgenoot aanwezig zou zijn bij een inloopochtend in de klas. De schoolbestuurder heeft de ouders enkele brieven geschreven waarin hij zijn zorgen uitte...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT): Voor de beoordeling van het bekostigingsniveau van de tlv voor een leerling met ernstige meervoudige beperking, mag het samenwerkingsverband uitgaan van de landelijke EMB-regeling en de EMB-richtlijn.

Een leerling is bekend met een combinatie van leertaak-gedragsproblemen in combinatie met Asperger. Hij zit al langere tijd thuis. Met pgb-gelden wordt de leerling intensief begeleid naar reguliere schoolgang. De vso-school wil dit traject overnemen en de leerling...