Geschillencommissie passend onderwijs: De wijziging van het uitstroomperspectief in het ontwikkelingsperspectief naar ‘arbeidsmarkt’ is redelijk omdat de school de leerling niet langer kan begeleiden binnen de theoretische variant van de praktijkschool

Leerling D heeft regulier basisonderwijs gevolgd tot en met groep 7. Daarna heeft hij het praktijkonderwijs gevolgd bij school X, locatie E (hierna: de school) en er de klassen 1,2 en 3 doorlopen. Leerling D is bekend met adhd en dyslexie. Op 6 juli 2016 hebben de...

Rechtbank Oost-Brabant: Bezwaar tegen de hoogte van het bedrag dat door het college van burgermeester en wethouders aan het schoolbestuur is toegekend is een besluit in de zin van de Awb

Bij brief van 7 oktober 2015 heeft het schoolbestuur heeft het college van burgermeester en wethouders (hierna: college) een bedrag van 473.282,- aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld voor de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Het...