Gerechtshof Amsterdam: De wijziging van het dienstverband is niet aan te merken als opzegging op grond waarvan een transitievergoeding verschuldigd is.

Werknemer  is sinds 15 november 2013 arbeidsongeschikt. In het vervolg van het ziektetraject is door werknemer op 19 augustus 2015 een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aangevraagd. Deze uitkering is vervolgens in het besluit van...

College voor de rechten van de mens: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs trof voldoende doeltreffende aanpassingen voor een leerling met dyslexie. Daarom is er geen sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Een leerling met dyslexie zat in klas 3 vwo op een van de scholen van Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs (hierna: de school). Volgens de vader van de leerling trof de school onvoldoende aanpassingen, waardoor de leerling bleef...