Rechtbank Gelderland: indien een beroep is gedaan op de vrijstellingsgrond als bedoeld in artikel 5 sub b van de Leerplichtwet moet er onderzocht worden of er inderdaad sprake is of de bedenkingen de richting van het onderwijs betreffen.

Op 20 juli 2014 heeft de vader (verdachte in deze zaak) een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem, waarin hij kennis geeft op grond van artikel 5 sub b, van de Lpw aanspraak te maken op vrijstelling van de...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Het uitgangspunt van de wetgever is gratis regulier basisonderwijs. Alleen wanneer een school voldoende duidelijk maakt dat een financiële bijdrage van de ouders vrijwillig is, is een overeenkomst waarbij een ouderbijdrage wordt geheven, geldig.

De ouders hebben in eerste aanleg terugbetaling gevorderd van de door hen betaalde ouderbijdragen. Zij beroepen zich daarbij op art. 40 van de Wet op het primair onderwijs. De rechtbank heeft de ouders gevolgd in hun standpunt dat de overeenkomst die zij met de school...