Rechtbank Groningen, 12 aug 2019, intrekken en terugvorderen van bijzondere bekostiging op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Uitleg begrip samenvoeging

Een stichting met twee scholen onder zich ontvangt drie achtereenvolgende jaren de bijzondere bekostiging wegen samenvoeging en een aanpassing van de reguliere bekostiging. De twee scholen van de stichting worden afzonderlijk samengevoegd met twee andere...

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam (OK), verzoek van de oudergeleding van de MR tot vergoeding van de kosten voor het inschakelen van deskundige terecht afgewezen door de Geschillencommissie WMS.

De school is per 1 augustus 2018 gesloten. De OMR stelt maatregelen voor om de gevolgen van de sluiting voor de ouders op te vangen. Het bevoegd gezag wijst dit voorstel af. Daarnaast weigert het bevoegd gezag de kosten van de OMR, voor het voeren van het geding, te...

Raad van State: Bij besluit van 6 maart 2017 heeft de staatssecretaris goedkeuring verleend voor de inrichting van een nevenvestiging van de Obadjaschool.

Het bevoegd gezag van de Obadjaschool heeft de staatssecretaris verzocht om goedkeuring voor een nevenvestiging op Urk, die leidt tot bekostiging van die nevenvestiging. De staatssecretaris heeft de gevraagde goedkeuring verleend.  De stichting Samenwerkingsverband...

Raad van State: de staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de gemeenteraad een directe meting aan de plaatsing op het plan van scholen ten grondslag mocht leggen ondanks dat de indirecte meting het uitgangspunt is

De gemeenteraad heeft in het plan van scholen 2016-2019 (opnieuw) een openbare school in Maasbree opgenomen op grond van een directe meting. De gemeenteraad heeft daarbij als bijzondere omstandigheid aangemerkt dat in Panningen, dat volgens de gemeenteraad wat betreft...