Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109269: Instemmingsgeschil over wijziging van het aanstellingsbeleid. Het verzoek van de PMR is niet-ontvankelijk omdat de nietigheid te laat is ingeroepen

Het bevoegd gezag start een wervingsprocedure voor een directeursfunctie. Tussen de MR en het bevoegd gezag bestaat verschil van mening over welke wervingsprocedure geldend is. Het bevoegd gezag [...]

Nalevingsverzoeken van de (oudergeleding van de) MR over organisatie van de medezeggenschap en verkiezingen niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan belang. Nalevingsverzoek over vergoeding kosten rechtsbijstand afgewezen.

Volgens de (O)MR is er veel mis met de medezeggenschap bij het bevoegd gezag. Het reglement is eenzijdig door het bevoegd gezag vastgesteld, de verkiezingen zijn niet conform de Wms en de advies- [...]

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108706: Instemmingsgeschil wijziging samenstelling formatie, en adviesgeschil taakverdeling schoolleiding en managementstatuut. De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk

Het bevoegd gezag staat toe dat teamleiders zich extern profileren als adjunct-directeur. De MR merkt dat aan als een wijziging van de managementstructuur, waarvoor de PMR geen instemming heeft [...]