Rechtbank Rotterdam – Werknemer arbeidsongeschikt uit dienst getreden, werkgever voldaan aan zorgplicht door overhandigen CAO bij aanvang dienstverband, werknemer zelf verantwoordelijk voor aanvragen ziektewetuitkering op grond van de Zavo.

Werknemer en werkgever hebben op 1 augustus 2016 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, tot en met 31 juli 2017. Op de arbeidsovereenkomst is de cao vo van toepassing. De werknemer (hierna eiser) heeft ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst...