Commissie van beroep funderend onderwijs: Beroep tegen overplaatsing in het kader van re-integratie is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van overplaatsing in de zin van de cao.

De werkgever deelt aan de werknemer mee dat zij haar re-integratie moet voortzetten op een andere locatie, omdat de re-integratie daar beter zal verlopen. De werknemer merkt dit aan als een [...]