Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden: Arbeidsrecht; ontslag tijdens ziekte. Er wordt geoordeeld dat werknemer ziek was ten tijde van ontslagverlening. Ontslag is op die grond nietig. Veroordeling tot doorbetaling van loon.

Werknemer werkt op een school voor het VO. Zij stelt dat zij lijdt een ongedifferentieerde somatoforme stoornis. De deskundige is van mening dat de ‘toenmalige psychiatrische toestand kan niet als dusdanig worden geclassificeerd, omdat die classificatie de facto niet...

Commissie van beroep funderend onderwijs: Beroep tegen overplaatsing in het kader van re-integratie is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van overplaatsing in de zin van de cao.

De werkgever deelt aan de werknemer mee dat zij haar re-integratie moet voortzetten op een andere locatie, omdat de re-integratie daar beter zal verlopen. De werknemer merkt dit aan als een besluit tot overplaatsing. Er heeft geen hoor- en wederhoor plaatsgevonden...

Rechtbank Rotterdam – Werknemer arbeidsongeschikt uit dienst getreden, werkgever voldaan aan zorgplicht door overhandigen CAO bij aanvang dienstverband, werknemer zelf verantwoordelijk voor aanvragen ziektewetuitkering op grond van de Zavo.

Werknemer en werkgever hebben op 1 augustus 2016 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, tot en met 31 juli 2017. Op de arbeidsovereenkomst is de cao vo van toepassing. De werknemer (hierna eiser) heeft ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst...