College voor de rechten van de mens, 2020-97 Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN) discrimineerde niet op grond godsdienst of handicap/chronische ziekte bij de behandeling en bejegening door medewerkers en bij de toegang tot het onderwijs. Wel was sprake van onderscheid door in het doorstroomdossier informatie op te nemen over de geloofsovertuiging van de leerling en door de discriminatieklachten onvoldoende zorgvuldig te behandelen

Een leerling van een middelbare school, die onder bevoegd gezag van SPVOZN valt, vindt dat medewerkers discriminerende opmerkingen tegen haar hebben gemaakt en dat de school haar anders heeft behandeld dan andere leerlingen op grond van haar godsdienst en handicap of...

Parket bij de Hoge Raad: leeftijdsdiscriminiatie- Regeling in pensioenreglement waarvan voor gewezen werknemers met ontslaguitkering de pensioenopbouw stopt met 62 jaar

Het betreft het advies van de procureur generaal over de zaak met betrekking tot de leeftijdsgrens aan pensioenopbouw. De zaak is tussen een pensioenfonds en twee vakbonden.De zaakVanaf 1 april 1997 bepaalde het pensioenreglement dat gewezen werknemers die de leeftijd...

LKC- Klacht over onderwijs aan zieke kinderen. Het is aan de ouder om informatie te verstrekken over de aandoening en de complicaties daarvan voor het onderwijs.

Twee leerlingen in de kleutergroepen hebben volgens hun moeder een erfelijke aandoening die maakt dat zij bij temperaturen lager dan 18 graden lichamelijke kwalen krijgen. Hierdoor zijn zij een groot deel van het schooljaar afwezig. De moeder wil dat de school...