Prima verzekeringsaanbod voor VOS/ABB-leden

Aon Verzekeringen heeft met VOS/ABB een website ontwikkeld met daarop een aantal voordelige verzekeringen speciaal voor scholen en besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten én hun werknemers.

Op www.vosabbverzekeringen.nl vindt u informatie over schadeverzekeringen, de collectieve zorgverzekering en voordelige privé-verzekeringen. Werknemers én werkgevers profiteren hiervan.

Privé-verzekeringen
De privé-verzekeringen die worden aangeboden, betreffen verzekeringen die in het dagelijks nodig zijn, zoals een auto-, woonhuis- en reisverzekering. Meer informatie staat op www.vosabbverzekeringen.nl.

Zorgverzekering
Het grote voordeel van de collectieve zorgverzekering is de hoge premiekorting. Op de basisverzekering ontvangt u 10 procent korting. Op de aanvullende verzekeringen kan de korting oplopen tot 20 procent.

U kunt u uw hele gezin meeverzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Ook over de zorgverzekering staat meer informatie op www.vosabbverzekeringen.nl.

Werkgevers
Op de website van Aon Verzekeringen en VOS/ABB staat tevens uitgebreid pakket aan verzekeringen die speciaal voor werkgevers in het onderwijs relevant zijn. De verzekeringen lopen uiteen van computer- en inventarisverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeringen.

U kunt op www.vosabbverzekeringen.nl direct de premies van de werkgeversverzekeringen berekenen.

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

Hoewel 1 augustus als invoeringsdatum voor passend onderwijs nadert, zijn nog niet alle samenwerkingsverbanden passend verzekerd. U kunt natuurlijk nog steeds gebruikmaken van het aanbod dat VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon speciaal voor samenwerkingsverbanden heeft ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat sommige nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden (swv’s) het besluit om zich te verzekeren nog steeds voor zich uitschuiven. Hoewel de swv’s nieuwe stijl strikt genomen nu nog geen concrete taken uitvoeren, is het aan te raden om in elk geval enkele basisvoorzieningen te treffen. Het op de lange baan schuiven van de verzekeringskwestie is sowieso buitengewoon onverstandig.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de samenwerkingsverbanden wordt beschermd. Dit is zeker van groot belang vanaf 1 augustus, wanneer de swv’s hun taken gaan uitvoeren.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katern over toelating en verwijdering herzien

Het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs, nummer 7 uit de katernenreeks van VOS/ABB, is volledig herzien. De actuele versie is voor leden te downloaden.

In deze herziening is al rekening gehouden met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Het katern wordt uit kostenoverwegingen niet meer in druk uitgebracht en verstuurd. Eerder deze maand is ook al de herziene versie van katern 8, ‘Toelating en verwijdering van leerlingen PO’, gepubliceerd. Beide katernen zijn nu dus weer helemaal up-to-date. Leden kunnen ze hier downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur of helpdesk@vosabb.nl.

 

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft speciaal voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanbod ontwikkeld.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de samenwerkingsverbanden wordt beschermd.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB-voordeel op kantoorartikelen pakt groter uit

Het voordeel dat leden van VOS/ABB via het collectieve inkooptraject voor kantoorartikelen kunnen behalen, is groter dan verwacht. Dat blijkt in de praktijk bij scholen die hier naar grote tevredenheid aan deelnemen.

Scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen via www.schoolinkoop.nl profiteren van aanzienlijke voordelen. Verwacht werd dat die gemiddeld ongeveer 20 procent zouden bedragen ten opzichte van de reguliere marktprijzen, maar in de praktijk blijkt dit gemiddeld circa 40 procent te zijn.

Als u nog niet bij dit collectieve inkooptraject bent aangesloten, kunt u zich nu nog aanmelden. U kunt niet alleen veel geld, maar ook veel tijd besparen. Inkoopbureau Yellow Way, waarmee VOS/ABB en andere besturenorganisaties samenwerken, neemt u de aanbesteding uit handen.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

 

VOS/ABB verzorgt uw brochure: van redactie tot druk

VOS/ABB heeft onlangs voor de Stichting Meerkring in Amersfoort een brochure gemaakt. Bestuursvoorzitter Willem Kuijpers had VOS/ABB benaderd met de vraag of het mogelijk was een inspirerende brochure samen te stellen om de missie van Meerkring en de kernwaarden van het openbaar onderwijs toe te lichten. 

De brochure is bedoeld om ouders bewust voor openbaar onderwijs te laten kiezen. Ook wil Meerkring de brochure gebruiken om de huidige en toekomstige personeelsleden te laten zien waar de organisatie voor staat.

VOS/ABB kan de redactie van dergelijke publicaties ook voor andere organisaties verzorgen, mits die bij de vereniging zijn aangesloten. Het grote voordeel is dat VOS/ABB als geen ander weet wat de specifieke boodschap van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is. De communicatieafdeling van VOS/ABB beschikt over ruime ervaring op het gebied van het schrijven van wervende teksten.

Een ander groot voordeel is dat de kosten voor vormgeving via VOS/ABB onder de tarieven liggen die hiervoor in de markt gebruikelijk zijn. Dit komt doordat VOS/ABB samenwerkt met MoMuMedia in Schiedam. Dit nieuwe coachingsbureau biedt jongeren met weinig werkervaring de kans zich te ontwikkelen op het gebied van vormgeving.

De brochure die VOS/ABB voor de Stichting Meerkring in Amersfoort heeft verzorgd, kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen