Leraren willen niet naar grote stad, ook niet met bonus

De welkomstpremie van de gemeente Rotterdam om meer leraren naar die stad te halen, heeft nauwelijks effect, bevestigt adviseur Eddie Meijer van de gemeente Rotterdam tegenover het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam.

Rotterdam voerde de welkomstpremie van 5000 euro vorig jaar in om bevoegde leraren te lokken in vakken waarvoor een lerarentekort is. Het gaat om vakken als Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Den Haag, Utrecht en Amsterdam denken na over vergelijkbare maatregelen om het lerarentekort in die steden tegen te gaan.

‘We hebben de beurs wel uitgekeerd, maar het heeft niet massaal tot oplossing van het probleem geleid’, zegt adviseur Meijer. Dat had hij volgens het Duitsland Instituut ook niet verwacht. De bonus is volgens hem vooral ingevoerd om leraren over te halen die twijfelen tussen een baan in Rotterdam en een andere plaats.

Lees meer…

Meeste scholen laten zich niet afschrikken door ‘Londen’

Veel scholen die reizen hebben gepland naar Londen, laten zich niet afschrikken door de terreuraanslag in de Britse hoofdstad, meldt het AD.

Woensdag werd een aanslag gepleegd op de Westminster Bridge en bij de parlementsgebouwen in Londen. Er vielen vijf doden. Veertig mensen raakten gewond. Het AD vroeg aan organisaties die schoolreizen organiseren of zij naar aanleiding van de aanslag veel annuleringen hebben binnengekregen, maar dat blijkt niet het geval.

Bij Senlac Tours is volgens de krant één vraag binnengekomen van een school die wilde weten of het verstandig is om nu nog naar Londen te gaan. Bij Europa Speciaal Reizen heeft geen enkele school zich gemeld, zo staat in het AD. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen negatief reisadvies voor Londen afgegeven.

Er zijn overigens wel scholen die nu niet naar Londen gaan. Een voorbeeld is het Newman College in Breda. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn daarover geïnformeerd. Ook vmbo-school ’t Venster gaat niet naar de Britse hoofdstad, meldt De Gelderlander.

Niet naar Londen: hoe zit het met annuleringsdekking?

Scholen die vanwege de terreuraanslag in Londen een reis met leerlingen niet willen laten doorgaan of willen uitstellen, kunnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon advies inwinnen over de eventuele annuleringsdekking.

Lees meer…

Schoolreis uitstellen? Informatie over annuleringsdekking

Scholen die vanwege de terreuraanslag in Londen een reis met leerlingen niet willen laten doorgaan of willen uitstellen, kunnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon advies inwinnen over de eventuele annuleringsdekking.

Aon wijst erop dat scholen die vanwege de terreur een reis niet laten doorgaan of uitstellen en hun annuleringsverzekering willen aanspreken, er rekening mee moeten houden dat die verzekering doorgaans slechts uitkeert als er officieel sprake is van een negatief reisadvies.

Eventuele aanvullende annuleringsmogelijkheden zullen altijd ruim voor aanvang van de reis besproken moeten worden. Mocht u meer informatie willen over de dekkingsmogelijkheden bij annulering van een schoolreis, dan kunt u contact opnemen met Aon:

Henri Damen: 06-13817417, henri.damen@aon.nl
Ruud van Houten: 06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl

Over het algemeen geldt in verband met de terreurdreiging het advies om van tevoren goed na te denken over de risico’s die verbonden zijn aan schoolreizen naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Brussel of andere (hoofd)steden.

Vijf doden, veertig gewonden

Woensdagmiddag werd bij de parlementsgebouwen in Londen een terreuraanslag gepleegd. Er vielen vijf doden, onder wie de aanslagpleger. Onder de veertig gewonden zijn drie leerlingen van een school voor voortgezet onderwijs in de Franse plaats Concarneau.

Leerlingen van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom waren bij de parlementsgebouwen toen de aanslag werd gepleegd. Leerlingen van de Rotterdamse openluchtschool De Recon waren op dat moment in de nabijgelegen Westminster Abbey. Zij bleven allen ongedeerd.

Het Newman College in Breda heeft woensdag in verband met de terreur in Londen besloten een schoolreis naar de Britse hoofdstad tot nader order uit te stellen. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn daarover geïnformeerd.

In Londen blijven

Leerlingen van het Graaf Huyn College in Geleen waren ook in Londen toen de aanslag werd gepleegd. Er is in overleg met hen besloten om de reis niet af te breken, meldt locatieleider Fons van de Wall op Facebook.

‘Vrijwel alle leerlingen voelen zich goed en willen de reis volgens planning voortzetten. Mochten er leerlingen zijn die liever niet meer deelnemen aan het programma, dan bieden we de mogelijkheid om onder begeleiding van een van onze docenten in het hotel te blijven’, aldus Van de Wall.

De scholieren keren vrijdagavond terug in Geleen.

Maatschappelijk vastgoed aan te veel regels gebonden

Er zijn te veel regels op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting. Bovendien zijn veel regels niet goed uit te voeren, meldt Bouwstenen voor sociaal.

Het is volgens dit platform voor maatschappelijke vastgoed nauwelijks te doen om alle wetten en regels na te leven. ‘Ik weet niet of we met droge ogen aan onze bestuurder kunnen vertellen dat we aan alle regels voldoen’, zo citeert Bouwstenen voor sociaal Willem Raaijmakers, hoofd vastgoed van de gemeente Breda.

Zijn collega Martin Timmermans van de gemeente ‘s-Hertogenbosch uit zich in vergelijkbare bewoordingen: ‘Het al of niet voldoen aan wet- en regelgeving is geen keuze. Maar om aan alles te voldoen is een enorme opgave. Het is überhaupt al lastig erachter te komen welke regels er zijn en waar wat allemaal wordt besloten.’

Hoofd onderwijshuisvesting Chantal Broekhuis van de samenwerkende Utrechtse schoolbesturen PCOU en de Willibrord Stichting schetst hetzelfde beeld: ‘Het is lastig nieuwe regels bij te houden en telkens opnieuw te implementeren.’

Lees meer…

VOS/ABB vernieuwt en verbreedt

VOS/ABB heeft met een aantal nieuwe adviseurs en beleidsmedewerkers een vernieuwing en verbreding ingezet die past bij het koersplan van de vereniging.

In het Koersplan 2017-2020. VOS/ABB beweegt onderwijs! staat dat de vereniging vanuit verschillende perspectieven werkt aan goed openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Daarbij richt VOS/ABB zich met bestuur en management als vertrekpunt op alle actoren en stakeholders: van leerling tot raad van toezicht.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 november jongstleden werd naar aanleiding van het koersplan opgemerkt dat VOS/ABB zich actiever zou kunnen mengen in de discussie over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Directeur Hans Teegelbeckers gaf toen aan dat hij met deze opdracht van de leden aan de slag zou gaan.

Helpdesk, politieke lobby en passend onderwijs

De inhoudelijke ontwikkelingen binnen VOS/ABB hebben inmiddels mede in het licht van het vertrek van enkele personeelsleden geleid tot het aantrekken van een aantal adviseurs en beleidsmedewerkers.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft twee nieuwe juridisch adviseurs: mr. Cécile van der Goot en mr. Christiaan Rooseboom. Zij houden de Helpdesk op sterkte na het vertrek van mr. José van Snek, die tegenwoordig een baan dicht bij huis heeft, en de taakverandering van mr. Ronald Bloemers, die zich voortaan in het belang van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs hoofdzakelijk op de landelijke, regionale en lokale politieke lobby van VOS/ABB richt.

Na het vertrek van Anna Schipper als specialist op het gebied van passend onderwijs, is haar taak binnen VOS/ABB overgenomen door drs. Rozemarijn Boer. Zij heeft ook kennis en ervaring op het gebied van integrale kindcentra. Daarnaast richt junior beleidsadviseur Eline Vrenken MSc zich bij VOS/ABB op projecten die liggen op het snijvlak van pedagogiek, onderwijs en beleid. Zij adviseert scholen over de beste ondersteuning van leerlingen.

Kwaliteitsbeleid, HRM/P&O en FUWASYS

Drs. André de Jong is aangetrokken als beleidsmedewerker op het gebied van onder andere kwaliteitszorg in het primair en met name ook in het voortgezet onderwijs. Hij houdt zich tevens bezig met bedrijfsvoering, strategie, (verander)management en bestuur.

Vanwege het vertrek van Silvia Schouten naar de Koninklijke Auris Groep, is drs. Ivo Israël door VOS/ABB aangenomen als beleidsmedewerker op het terrein van bestuur en management en HRM/P&O. Hij is tevens coördinator FUWASYS.

Wilt u weten wie er nog meer bij VOS/ABB werken? Ga naar de pagina met alle medewerkers.

Gezonde school worden? Vraag subsidie aan!

Tot en met 5 mei kunt u een bijdrage van 3000 euro aanvragen om een ‘gezonde school’ te worden.

Het programma Gezonde School kan in het schooljaar 2017-2018 maximaal 750 schoollocaties financiële ondersteuning bieden. Scholen die een aanvraag indienen, horen in mei of ze geld krijgen.

Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer…

Ledenaanbod: 10% korting op online contractbeheer

VOS/ABB-leden krijgen structureel 10 procent korting op online contractbeheer van Pactum. Met online contractbeheer van Pactum kunt u heel eenvoudig continu monitoren of contracten kunnen worden beëindigd. Ook kunt u het juiste moment aangrijpen om met leveranciers nieuwe afspraken te maken.

De ervaring van Pactum is dat 80 procent van de organisaties in Nederland het proces van contractbeheer sterk kan verbeteren. In twee op de drie organisaties gebeurt het met enige regelmaat dat een overeenkomst ongewenst wordt verlengd.

Met de service van Pactum kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie niet meer onnodig betaalt voor diensten die u niet nodig hebt. Zo maakt u een einde aan geldverspilling!

Online contractbeheer voor minimale bijdrage

Het idee voor dit nieuwe ledenaanbod komt van bestuursvoorzitter Rudi Meulenbroek van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen: ‘Het is een gebruikersvriendelijke tool, waarin je een helder overzicht maakt van al je lopende contracten. Telkens voor de afloopdatum wordt er keurig op gewezen of je wilt verlengen of beëindigen. Erg handig en voor een minimale bijdrage!’

Ga voor meer informatie naar de website www.contractbeheer.com of neem telefonisch of per e-mail contact op met Pactum: 050-7600021, info@contractbeheer.com.

U kunt zich ook direct online aanmelden voor contractbeheer van Pactum. Als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB en u gebruik wilt maken van de ledenkorting, meldt u bij de kortingscode ‘VOS/ABB’. De korting bedraagt gemiddeld 121 euro per jaar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

Onze verzekeringspartner Aon heeft een speciaal aanbod voor regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

De samenwerkingsverbanden hebben een aantal wettelijke taken die risico’s met zich meebrengen. U kunt daarbij denken aan de volgende taken:

  • Opstellen van een ondersteuningsplan.
  • Beoordelen of een leerling wordt toegelaten tot het speciaal onderwijs.
  • Verantwoording van het beleid afleggen in een jaarverslag.

De risico’s die deze taken met zich meebrengen liggen vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Dat kan de organisatie raken, maar ook de bestuurder.

De risico’s zijn volgens Aon prima te verzekeren.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Internationale scholen krijgen meer geld

Het kabinet en de regio’s Amsterdam en Den Haag stellen samen eenmalig 10,7 miljoen euro beschikbaar voor internationale scholen. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken.

Met het geld kunnen circa 1150 extra plaatsen worden gecreëerd voor leerlingen van bijvoorbeeld expats. Dat is aantrekkelijke voor internationale bedrijven die in Nederland zijn gevestigd en voor medewerkers van die bedrijven die kinderen hebben.

Het geld is bedoeld voor zeven internationale scholen in de regio’s Amsterdam en Den Haag. In die regio’s zitten de meeste internationale bedrijven.

In september vorig jaar werd bekend dat de internationale school in de regio Eindhoven 7 miljoen euro extra kreeg.

Lees meer…

 

Gemeenten met krimp tackelen leegstand in scholen

Krimpende leerlingaantallen in het basisonderwijs hebben geen significante invloed op de doelmatigheid van onderwijshuisvesting door gemeenten, blijkt uit onderzoek van het CAOP en de TU Delft.

Veel gemeenten met krimp spelen daar volgens de onderzoekers vroeg en goed op in door bijvoorbeeld leegstaande schoolgebouwen te verhuren of een andere functie te geven. ‘Je moet als gemeente echt jaren van tevoren al rekening houden met de functie van het gebouw’, zegt onderzoeker Thomas Niaounakis tegen Binnenlands Bestuur.

‘Vaak werd een deel van een schoolgebouw ingezet voor een sociale functie, voor kinderopvang of sociale wijkteams bijvoorbeeld. Bij een andere locatie werd er een gezondheidscentrum gevestigd, compleet met huisartsen en fysiotherapeuten. Andere gemeenten voegden twee scholen samen of verhuurden de lege ruimtes gewoon aan derden’, aldus Niaounakis.

In het kader van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting en de financiële risico’s van leegstand pleiten de onderzoekers voor schoolorganisaties met minimaal 2000 leerlingen. De meeste schoolbesturen in het basisonderwijs zijn kleiner. Besturen kunnen mogelijk aan die minimumomvang voldoen door regionale samenwerking aan te gaan.

Lees meer…

Hoe verder nu Vizyr failliet is?

Stichting Vizyr is dinsdag failliet verklaard. De Helpdesk van VOS/ABB geeft op basis van informatie van onze partner Brackmann Aanbestedingsspecialist advies over wat klanten van het failliete Vizyr nu het beste kunnen doen.

Het faillissement is op verzoek van bewindvoerder en de raad van bestuur uitgesproken, zo staat in een persbericht van Vizyr. Daarin staat ook dat activiteiten van het administratiekantoor gedurende de maand maart kunnen worden voortgezet. ‘Het faillissement brengt hierin geen verandering’, aldus curator Christian Slegers.

In de komende periode wordt de mogelijkheid van een doorstart onderzocht. ‘Insteek daarbij zal zijn om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en de klanten ook op termijn continuïteit van de dienstverlening te kunnen bieden’, aldus Slegers.

Vizyr heeft vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi). Er werken ongeveer 100 mensen, die de financiële, personele en salarisadministratie van circa 400 scholen met in totaal ongeveer 8000 medewerkers verzorgen.

Het faillissement volgt op het vertrek per 1 januari 2017 van Stichting BOOR voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam als klant van Vizyr. BOOR was goed voor 45 procent van de omzet.

Hoe verder na faillissement Vizyr?

De Helpdesk van VOS/ABB schetst mede op basis van informatie van onze partner Brackmann Aanbestedingsspecialist wat de situatie is nu Vizyr failliet is en geeft aan wat scholen in verband hiermee wel of juist niet kunnen doen:

 • Indien een opdrachtnemer, in dit geval Vizyr, failliet gaat, eindigt daarmee de overeenkomst. Het faillissement van een rechtspersoon is in die zin te vergelijken met het overlijden van een persoon.
 • Indien de failliete rechtspersoon, in dit geval Vizyr, een doorstart maakt, is er sprake van een nieuwe rechtspersoon. Deze nieuwe rechtspersoon heeft indertijd niet meegedaan aan de aanbestedingsprocedure, heeft zich niet gekwalificeerd, heeft geen inschrijving ingediend en de opdracht is niet aan hem gegund. De nieuwe rechtspersoon bekleedt in principe dezelfde positie als iedere willekeurige andere onderneming die de opdracht niet gegund heeft gekregen. De opdrachtgever mag met de doorstarter géén overeenkomst sluiten zonder aanbestedingsprocedure, noch met een andere willekeurige onderneming.
  De school moet dus een aanbestedingsprocedure gaan voeren om een nieuwe opdrachtnemer te contracteren (of besluiten deze werkzaamheden niet bij een derde onder te brengen en het zelf te gaan doen).
  Let op: er bestaat een uitzondering op deze hoofdregel, namelijk als er in de opdrachtovereenkomst met Vizyr een clausule is opgenomen waarin de mogelijkheid van contractovername staat vermeld. Dan is er immers sprake van rechtsopvolging onder bijzondere c.q. gedeeltelijke titel ten gevolge van insolventie, waarbij de nieuwe opdrachtnemer aan de eerder vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie voldoet en het contract dus een-op-een overneemt. In dat geval is er géén sprake van een nieuw aanbestedingstraject.
 • Omdat gedurende de termijn dat de aanbestedingsprocedure voorbereid en gevoerd wordt de betreffende taken wel uitgevoerd moeten worden, kan de school voor die beperkte periode een noodoplossing zoeken en een onderneming contracteren. Indien de waarde van die beperkte opdracht boven de Europese of de nationale drempel ligt, kan worden bekeken of een beroep gedaan kan worden op ‘dwingende spoed’.
  Ligt de begrote waarde onder die drempel maar wel boven de drempel om meervoudig onderhands aan te moeten besteden, dan wordt geadviseerd om te beoordelen of het eigen beleid de mogelijkheid van ‘dwingende spoed’ biedt. Zo niet, dan zal de school een besluit moeten nemen om in afwijking van het eigen beleid (en de Gids Proportionaliteit)  enkelvoudig onderhands een overeenkomst te sluiten, met een beroep op de ontstane situatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

School zamelt geld in voor begrafenis leerling

De openbare Theo Thijssenschool in Amsterdam stelt ouders in de gelegenheid om geld te doneren voor de begrafenis van een oud-leerling.

De ouders van de 13-jarige jongen, wiens broertjes nog op de Theo Thijssenschool zitten, hebben volgens directeur Francesca Hand geen geld om hem in Marokko te laten begraven. ‘Wij willen de familie in deze moeilijke tijd hierin ondersteunen. Mocht u het gezin willen helpen door een financiële bijdrage te leveren dan is dit zeer welkom’, zo staat in een brief van haar aan de ouders van de leerlingen van de Amsterdamse school.

De jongen is overleden als gevolg van het inhaleren van butaangas uit een aansteker. Volgens directeur Hand had hij eerder met vriendjes lachgas gebruikt en wilden ze kijken of aanstekergas hetzelfde effect zou hebben. De jongen kreeg een hartstilstand.

Geld voor goede ideeën in strijd tegen lerarentekort

Als u een goed idee hebt om het lerarentekort in uw regio terug te dringen, dan kunt u voor de uitvoering hiervan een financiële tegemoetkoming krijgen. Dit aanbod komt van het Arbeidsmarktplatform PO.

Een voorwaarde is dat het een idee is van samenwerkende schoolbesturen en één of meer pabo’s. U kunt voor 1 juni een projectplan insturen of voor 1 april een korte beschrijving van uw idee om eerste indicatie te krijgen over de haalbaarheid ervan.

Lees meer…

 

Leraren basisonderwijs willen eerlijk salaris

De actiegroep PO in Actie wil dat leraren in het primair onderwijs hetzelfde salaris krijgen als collega’s in het voortgezet onderwijs met een tweedegraadsbevoegdheid.

De actiegroep zit op Facebook en heeft op het moment van publicatie van dit nieuwsbericht 14.680 leden. De initiatiefnemers vinden dat de vakbonden te weinig doen voor leraren in het primair onderwijs. ‘Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom: een eerlijk salaris èn minder werkdruk!’, zo staat op de Facebookpagina.

Een van de initiatiefnemers is Paul de Brouwer, die lesgeeft op de openbare Dr. Willem Dreesschool in Arnhem. In het Algemeen Dagblad zegt hij dat ‘bewustwording over de ongelijkheid’ zijn doel is. ‘We hebben dezelfde opleidingsgraad als tweedegraadsdocenten in het voortgezet onderwijs en ons beroep is zwaarder door de vele niveauverschillen in de klas, maar we verdienen honderden euro’s minder’, zo citeert het AD hem.

In de krant komt ook Thijs Roovers aan het woord. Hij is leerkracht op de openbare Leonardo da Vincischool in Amsterdam. ‘Niemand kan een goed antwoord geven op de vraag waarom wij minder verdienen. De vakbonden doen er niets aan’, aldus Roovers.

Subsidie aanvragen voor muziekonderwijs

Tot 1 april kunnen schoolbesturen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie aanvragen voor meer en beter muziekonderwijs.

De subsidieregeling van het fonds is voor het primair en voortgezet onderwijs. In totaal is er 8 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie die wordt toegekend, hangt af van het aantal leerlingen en bedraagt maximaal 20.000 euro.

De subsidieregeling is op basis van cofinanciering: van het schoolbestuur wordt verwacht eenzelfde bedrag te investeren in meer en beter muziekonderwijs als de verstrekte subsidie.

Lees meer…

Subsidie voor internationale samenwerking

Scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen bij het Europese programma Erasmus+ subsidie aanvragen voor internationale samenwerkingsprojecten. Dat kan nog tot 29 maart.

Het kunnen kleine of grootschalige projecten zijn, gericht op het uitwisselen van goede voorbeelden of het ontwikkelen van innovaties. Er zijn twee niveaus:

 • Strategische partnerschappen tussen alleen scholen.
 • Strategische partnerschappen sectoraal en sectoroverstijgend.

De deadline voor het aanvragen van een subsidie ligt op woensdag 29 maart 12.00 uur.

Lees meer…

Surseance van betaling voor Vizyr

Stichting Vizyr verkeert in surseance van betaling, melden de bewindvoerder en de raad van bestuur van het administratiekantoor.

De belangrijkste aanleiding voor het uitstel van betaling is het vertrek per 1 januari 2017 van Stichting BOOR voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam als klant van Vizyr. BOOR was goed voor 45 procent van de omzet.

Het bestuur en de bewindvoerder van Vizyr melden dat nu wordt onderzocht of de dienstverlening kan worden voortgezet. ‘Het vertrouwen bestaat dat dit  in samenspraak met de betrokken partners en klanten ook mogelijk zal zijn.’ Tevens zal de mogelijkheid van een her- of doorstart worden onderzocht.

Rechtszaak Vyzir tegen BOOR

Tegen RTL Z zegt woordvoerder Daphne Burgerhof dat Vizyr de opzegging door BOOR als onrechtmatig beschouwt. Daarom is Vyzir een rechtszaak begonnen. Woordvoerder Dorieke Hammink zegt dat BOOR de uitkomst van die rechtszaak met vertrouwen tegemoet ziet. ‘In december heeft Vizyr al een kort geding verloren, maar is in hoger beroep gegaan. Wij vinden de opzegging wel legitiem.’

Hammink laat verder aan RTL Z weten dat het Rotterdamse schoolbestuur de werkzaamheden die Vizyr voorheen uitvoerde tegenwoordig zelf verricht. ‘Het is een moeilijke markt voor administratiekantoren, omdat steeds meer schoolbesturen het werk zelf gaan doen’, aldus de woordvoerder van BOOR.

Vizyr heeft vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi). Er werken ongeveer 100 mensen, die de financiële, personele en salarisadministratie van circa 400 scholen met in totaal ongeveer 8000 medewerkers verzorgen.

Geen extra geld voor hoogbegaafden

Er komt geen extra geld voor onderwijs aan hoogbegaafden, staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker reageert op een verzoek vanuit Den Haag voor extra geld boven op de reguliere rijksbegroting van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden voor een aparte school voor hoogbegaafden.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat er al voldoende mogelijkheden zijn om onderwijs aan hoogbegaafden te organiseren. Hij wijst onder andere op de taak die samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs op dit vlak hebben.

Over één ding is hij heel duidelijk: extra geld komt er niet.

Lees meer…

Overal vakleerkracht bewegingsonderwijs te duur

De verplichte inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de basisscholen is niet te betalen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker meldt op basis van een onderzoek van Regioplan en het Mulier Instituut dat de verplichte inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs ‘afhankelijk van de uitvoeringsvariant waarvoor zou worden gekozen’ 48 tot 204 miljoen euro per jaar kost. Daar is volgens de staatssecretaris nu geen financiële dekking voor.

Het onderzoek volgde op een plan van Tweede Kamerlid en sporter Rudmer Heerema van de VVD. Dekker noemde zijn plan voor de verplichte inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs eerder al onrealistisch.

Meer inzetten op team, minder op individuele leraar

Staatssecretaris Sander Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat voor verbetering van het onderwijs en vermindering van de werkdruk meer moet worden ingezet op het team dan op de individuele leraar.

Zijn brief volgt op een motie van de Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Loes Ypma (PvdA), waarin zij Dekker vroegen om te kijken hoe in het voortgezet onderwijs een maximum van 20 lesuren per (fulltime) docent en in het primair onderwijs een maximum van acht dagdelen voor een (fulltime) leerkracht kunnen worden gerealiseerd.

De staatssecretaris merkt op dat de motie vooral uitgaat van de individuele leraar en minder van schoolteams die het onderwijs vormgeven. Het creëren van ontwikkeltijd voor teams is volgens hem ‘misschien wel een beter en haalbaarder idee dan het maximeren van de lestijd voor alle leraren’.

Team bepaalt

Hij verwijst onder andere naar bevindingen van onderwijsadviseur Ben van der Hilst, die signaleert dat in scholen veel tijd verloren gaat door bijvoorbeeld gebrekkige teamvorming, onnodige vergaderingen en onduidelijke verantwoording.

Ook refereert Dekker aan De School in Zandvoort, waar elke tien weken een groepsleerplan wordt gemaakt. Het team van leraren bepaalt welke klussen daaruit voortkomen, waarbij wordt gekeken naar de specialiteit van de leraren en de opleidingsbehoefte. Zo wordt er op De School een efficiënte rolverdeling gemaakt.

2 miljard

De staatssecretaris merkt op dat uitvoering van de motie van D66 en PvdA 2 miljard euro per jaar zou gaan kosten. Dat geld is er volgens hem niet. Bovendien is het nog maar de vraag, zo merkt Dekker op, of de werkdruk dan daadwerkelijk zou verminderen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog zou gaan.

Lees meer…

Extra maatregelen voor behoud vmbo techniek

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil aanvullende maatregelen treffen om ook in krimpgebieden voldoende techniekaanbod in het vmbo te behouden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

‘Voor het vmbo techniek wil ik allereerst sterk inzetten op meer samenwerking tussen besturen en andere partijen, zoals vervolgopleidingen en het bedrijfsleven’, aldus Dekker. Hij meldt in zijn brief ook dat hij wil kijken of er een investeringsfonds voor het vmbo techniek kan komen, zoals dat al bestaat voor het mbo.

Als blijkt dat het ondanks alle inspanningen van schoolbesturen en andere betrokken instanties en bedrijven niet mogelijk is om een basaal aanbod in stand te houden, kunnen er aanvullende maatregelen worden getroffen. Welke concrete maatregelen Dekker in gedachte heeft, staat niet expliciet in zijn brief vermeld.

Geen extra geld vmbo techniek

Vmbo’s in met name gebieden met afnemende leerlingenaantallen trekken al lange tijd aan de bel over geldgebrek bij technische opleidingen. Tot nu toe heeft Dekker steeds aangegeven dat ze niet hoeven te rekenen op extra geld.

In juni vorig jaar verscheen nog een brief van hem waarin hij dat liet weten.

Veel meer geld nodig voor gelijke kansen

In een brandbrief van onder andere de PO-Raad staat dat er veel meer geld moet naar het onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie (vve). De brief, die is gericht aan de Tweede Kamer, staat in het teken van gelijke kansen voor alle kinderen.

In de brandbrief slaan de afzenders alarm over een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 65 miljoen euro in 2018 op het budget voor schoolbesturen en gemeenten voor onderwijsachterstandenbeleid. Ook trekken ze aan de bel over een voorgestelde herverdeling van het beschikbare geld. Door die herverdeling zouden met name grote gemeenten minder geld krijgen, terwijl kleinere gemeenten meer zouden krijgen.

De brandbrief gaat tevens in op een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt volgens de afzenders dat er een verdubbeling van het budget nodig is, omdat het aantal kinderen met een groot risico op achterstand meer dan twee keer zo groot zou zijn als waar het kabinet van uitgaat.

‘Wij willen alles op alles zetten om voor alle kinderen een goede start mogelijk te maken. Maar het kabinet dreigt af te breken wat in de voorscholen en het primair onderwijs is opgebouwd’, aldus de afzender van de brandbrief.

Download de brandbrief die mede is ondertekend door de VO-raad, belangenorganisatie Ouder & Onderwijs, de schoolleidersvakbond AVS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere gemeentelijke organisaties en organisaties in de kinderopvang.

Complimenten voor goed onderwijs asielzoekers

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW complimenteren iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan asielzoekers. In een brief met voortgangsrapportage schrijven zij dat het ministerie van OCW zich hiervoor blijft inzetten.

In de brief staat welke maatregelen er in het primair, voortgezet en middelbaar beroeps- en hoger onderwijs zijn getroffen voor nieuwkomers. Zo wordt de maatwerkbekostiging in het primair onderwijs genoemd en de tweejarige kwartaalbekostiging met vier peilmomenten in het voortgezet onderwijs.

In de brief staat ook dat het aantal nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar nog licht toeneemt, maar dat de totale instroom van asielzoekers tussen 4 en 25 jaar afneemt. Meer dan de helft van de vluchtelingenkinderen komt uit Syrië.

Lees meer…

Advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad is in het advies Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit veel minder positief dan Bussemaker en Dekker.

De raad wijst erop dat de grote vluchtelingenstroom van de afgelopen jaren ertoe leidde dat het opstarten van onderwijsvoorzieningen te lang duurde. ‘Hoewel een deel van de problemen lijkt te zijn opgelost, hebben vluchtelingen nog steeds onvoldoende toegang tot scholen, opleidingen en cursussen. Daarbij laat de kwaliteit van het aanbod te wensen over en kan ook de organisatie ervan efficiënter’, aldus de Onderwijsraad.

In het advies staan drie aanbevelingen:

 1. Vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs in alle fasen van de schoolloopbaan.
 2. Investeer in deskundigheid en onderwijsmaterialen.
 3. Geef onderwijs hogere prioriteit in het asielbeleid en stimuleer samenwerking.

Lees meer…

Bekostiging vooraf

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB pleit naar aanleiding van de voortgangsrapportage van Bussemaker en Dekker en het advies van de Onderwijsraad voor directe bekostiging voorafgaand aan de komst van nieuwkomers en niet pas achteraf. Hij wil dat op basis van vooraf vastgelegde afspraken tussen schoolbesturen, gemeenten, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de betrokken ministeries.

‘Bovendien zou ik willen wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid van alle scholen en gemeenten in Nederland’, aldus Teegelbeckers. Hij wijst daarbij op de internationale kinderrechten: ‘Geen kind mag tussen wal en schip vallen.’ Ook wil Teegelbeckers een prominentere plaats voor burgerschapsvorming in het onderwijs aan nieuwkomers.

Netwerkbijeenkomsten financieel management

Onze netwerken ‘Financieel management primair onderwijs’ komen weer bij elkaar. Deze netwerken van VOS/ABB bestaan uit controllers, directieleden en financieel deskundigen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB en onze financieel expert Ron van der Raaij. Het gaat onder andere over actuele bekostigingskwesties en beleidswijzigingen.

Deelname is gratis voor VOS/ABB-leden. Niet-leden betalen 100 euro per persoon per bijeenkomst.

De netwerkbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

  • 2 maart, 08.45-12.00 uur, regio Noord, De Hesselerhof, Oosterhesselen
  • 18 mei, 08.15-12.00 uur, regio Zuidoost, Stichting Prodas, Asten
  • 7 juni, 09.15- 12.00 uur, regio Midden/Oost, VOS/ABB, Woerden
  • 15 juni, 13.45 – 16.30 uur, regio Zuidwest, OBO West-Brabant, Roosendaal

Zit u nog niet in dit VOS/ABB-netwerk, maar hebt u wel belangstelling: u bent van harte welkom! Meld u aan bij adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Online aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst in uw regio aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst financieel management primair onderwijs’ en de bijeenkomst van uw voorkeur. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Tweede Kamer stemt in met ‘peuterwet’

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte werd aangekondigd dat het onderwijs, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk meer op elkaar moesten worden afgestemd om peuters een betere basis te geven. De nu aangenomen wet van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daar de concretisering van.

Asscher zegt tegen de NOS dat hij tevreden is nu de Kamer met zijn wet heeft ingestemd: ‘Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool.’