Tot 18 september kunnen schoolbesturen weer subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij leerachterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Het gaat om het tweede tijdvak van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Als u al subsidie had aangevraagd in het eerste tijdvak, moet u zich opnieuw registreren. Met deze subsidiegelden kunt u extra onderwijsuren organiseren naast de gewone lesuren, of een programma organiseren voor de weekenden of in de herfstvakantie. Het schoolbestuur kan voor iedere school deze post-coronasubsidie aanvragen, maar er geldt per school wel een maximum aantal leerlingen waarvoor dit mogelijk is. Ook is er een subsidieplafond en kan het zijn dat er geloot moet worden.

Al 26 miljoen toegekend voor inhaalprogramma’s

In het eerste tijdvak is al bijna 26 miljoen euro toegekend aan het primair onderwijs en ruim 43 miljoen aan het voortgezet onderwijs. Daarmee konden scholen extra mensen inzetten, waardoor het niet zwaarder werd voor de leraren. De inhaalprogramma’s variëren van de inzet van een logopedist na schooltijd tot de organisatie van zomerscholen op wijkniveau. Bijna 29.000 kinderen in het basisonderwijs en ruim 48.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs nemen deel aan een inhaalprogramma. In de Infographic voor het primair onderwijs  en de Infographic voor het voortgezet onderwijs is te zien dat de meeste aanvragen zijn gedaan in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Het geld werd het vaakst besteed aan een verlengde schooldag.

Deel dit bericht: