In 2022 was het aandeel kinderen met armoederisico met 5,2% historisch laag. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS maakten 165.000 kinderen deel uit van een gezin met armoederisico, 27.000 minder dan in het jaar ervoor. De daling hangt samen met de energietoeslag en andere inkomensondersteunende maatregelen.

Als wordt gekeken naar de hele bevolking, dan liep 3,8% (637.000 mensen) risico op armoede. Dat is minder dan in 2021, toen nog 5,0% van een laag inkomen moest rondkomen, en het laagste percentage sinds de eerste inkomensmeting in 1977.

Lees meer…

Deel dit bericht: