Als ouders de tussenschoolse opvang organiseren, kunnen leraren tussen de middag even bijkomen. Op die manier kan volgens CDA-Kamerlid Michel Rog de werkdruk van leraren in het basisonderwijs worden verlaagd, zo stelt hij in een interview met De Monitor van KRO-NCRV.

De oud-vakbondsman – Rog was voordat hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam voorzitter van CNV Onderwijs – gaat in het interview ook in op de administratieve last die op basisschoolleraren drukt. Hij vindt dat de verantwoording is doorgeschoten. De oorzaak daarvan ligt volgens hem bij de politiek en bij de schoolbesturen.