Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de dreigende sluiting van openbare basisschool ’t Klaverblad in het West-Brabantse dorp Drimmelen.

’t Klaverblad is een nevenvestiging van openbare basisschool De Windhoek in Terheijden. Het schooltje in Drimmelen is te klein om open te kunnen blijven. Als er niets gebeurt, is het nu het laatste schooljaar voor ’t Klaverblad.

Juridische ondersteuning VOS/ABB

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant is in principe bereid het schooltje open te houden mits daar vanuit OCW op basis van een uitzonderingsregel bekostiging voor komt. De ouders stelden daartoe een verzoek op dat door het schoolbestuur naar Den Haag is gestuurd. VOS/ABB heeft hierbij juridische ondersteuning verleend.

Het verzoek was voor CDA-Kamerlid Michel Rog aanleiding om vragen te stellen aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij wijst erop dat het aantal leerlingen van het schooltje dankzij de inzet van docenten, directie, bestuur, ouders en andere dorpsbewoners weer groeit. De groei is zodanig dat ’t Klaverblad binnen een redelijke termijn waarschijnlijk weer boven het minimumaantal komt dat nodig is om open te kunnen blijven.

Rog vraagt Dekker daarom om op basis van de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris heeft bekostiging te blijven toekennen voor obs ’t Klaverblad in Drimmelen.

Deel dit bericht: