Voor de basisscholen in de stad Utrecht komt vrijwel zeker een centraal inschrijfsysteem, meldt de gemeente. Centrale inschrijving zou een einde moeten maken aan de praktijk dat met name hoogopgeleide ouders voorpiepen door hun kind al heel vroeg aan te melden op de basisschool van hun keuze.

In juni vorig jaar verscheen een rapport van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Het KSG had op verzoek van de gemeenteraad en in opdracht van onderwijswethouder Anke Klein (D66) onderzoek gedaan naar segregatie in het Utrechtse basisonderwijs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat basisscholen in de stad Utrecht op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ werken met vooraanmelding van leerlingen.

KGS signaleerde ook dat Utrechtse basisscholen de wettelijke leeftijd van drie jaar waarop ouders hun kind kunnen aanmelden, meestal niet noemen. Bovendien zag KSG dat er in de praktijk veelal geen sprake is van heldere en goede informatie over het toelatingsbeleid en hoe dat in de praktijk wordt gebracht. ‘Iedere school lijkt een eigen beleid en praktijk te voeren en dat leidt tot onzekerheid en stress bij ouders’, zo staat in het rapport.

Eerlijk, open en eenvoudig

KGS adviseerde de gemeente en de Utrechtse schoolbesturen om op basis van de wettelijke aanmeldleeftijd van drie jaar een transparant toelatingsbeleid te formuleren voor de hele stad en dat beleid consistent uit te voeren. Dit advies lijkt nu vrijwel zeker te leiden tot een centraal inschrijfsysteem, dat waarschijnlijk in het volgende schooljaar wordt ingevoerd.

Wethouder Klein: ‘Het aanmelden op de basisschool in Utrecht moet eerlijk, open en eenvoudig zijn. Door te zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur.’

Lees meer…

 

 

 

Deel dit bericht: