Een deel van het geld dat gemoeid is met de compensatieregeling wordt bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs weggehaald en vervolgens centraal toegekend. Dit schrijven staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Martin van Rijn van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer over de zorg voor meervoudig gehandicapte leerlingen.

Hun brief is een reactie op de problemen die ouders van meervoudig gehandicapte kinderen ervaren bij het organiseren van de zorg op school. Een groot deel van deze ouders voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. Daarover verscheen onlangs een brandbrief. Met het centraal toekennen van het geld, zouden de problemen tot het verleden moeten behoren.

‘De (v)so-scholen hoeven dan niet langer in discussie met de samenwerkingsverbanden over de noodzaak om extra middelen in te zetten op de scholen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen’, aldus de staatssecretarissen.

In de brief staat ook dat er één landelijke aanvraagprocedure voor toelaatbaarheidsverklaringen komt. Scholen kunnen dan met hetzelfde formulier bij verschillende samenwerkingsverbanden een toelaatbaarheidsverklaring voor hun leerlingen aanvragen. Nu moeten zij die steeds bij verschillende samenwerkingsverbanden halen.

Ook komt er een zogenoemd rapid response team, een noodteam dat ouders gaat helpen als het gesprek met de school over de toekenning van geld voor extra zorg moeizaam verloopt.

Deel dit bericht: