Het Cito krijgt meer subsidie van het Rijk. Het gaat om ruim 9,5 miljoen euro extra. Dit blijkt uit het budgettaire kader bij een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

In maart 2013 meldde het ministerie van OCW dat het Cito in het huidige schooljaar 2014-2015 een subsidiebedrag zou krijgen van ruim 24 miljoen euro. Dat is verhoogd naar 33,7 miljoen euro.

Dit heeft volgens OCW te maken met ‘wettelijk verankerde werkzaamheden’ voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs en de centraal ontwikkelde examens in het mbo.

In het subsidiebedrag is de structurele korting van 10 procent op het budget voor onderwijs en onderzoek meegerekend. Voor het Cito komt dat neer op een korting van 1,8 miljoen euro per jaar.

Deel dit bericht: