De Friese schoolbesturen die de kont tegen de WWZ-krib hebben gegooid, moeten als de wiedeweerga aan het werk om invalpools in te richten op bovenbestuurlijk niveau. Dat vindt voorzitter Helen Adriani van CNV Onderwijs.

De christelijke onderwijscoöperatie CBO Fryslân voert actie tegen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door al volgens die omstreden wet te werken. Dit betekent volgens CBO Fryslân dat er bij verlof of ziekte slechts op beperkte schaal vervanging kan worden ingezet.

De gezamenlijke christelijke basisscholen in Friesland achten de WWZ onuitvoerbaar vanwege de ketenbepaling. Die heeft onder andere tot gevolg dat vervangers na drie tijdelijke contracten een vast dienstverband moeten krijgen, ook als het contracten betrof voor bijvoorbeeld maar één dag. Dit zou onoverkomelijke financiële gevolgen hebben.

De beperkte mogelijkheid om vervangers in te zetten, zou er in het ergste geval toe leiden dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd, maar er wordt volgens CBO Fryslân alles aan gedaan om dat voorkomen: ‘We voegen, mits verantwoord, groepen samen en personeelsleden, die ambulant zijn, vangen groepen op. Ook hebben we aan de organisaties die scholing aanbieden gevraagd dit buiten de schooluren te verzorgen.’

Naar huis sturen hoeft echt niet

Volgens voorzitter Adriani van CNO Onderwijs is het allemaal niet zo erg als CBO Fryslân denkt. Het is volgens haar niet nodig om klassen naar huis te sturen als de WWZ per 1 juli voor het bijzonder onderwijs van kracht wordt. Invallers kunnen een vast contract krijgen als er, zoals in onder andere de Achterhoek, Amsterdam en Zeeland, met bovenbestuurlijke invalpools wordt gewerkt.

CNV Onderwijs wil daarnaast zoeken naar een oplossing via de cao. Ook moet er volgens de christelijke vakbond nog worden gekeken naar een oplossing voor incidentele vervanging, zoals bij een griepgolf.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl