De grote toestroom van vluchtelingen maakt het soms onmogelijk om kinderen adequate voorzieningen te bieden, zoals onderwijs. Dat stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in reactie op een oproep van een verbond van 158 organisaties om vluchtelingenkinderen in Nederland direct toegang tot onderwijs te geven.

Karin Kloosterman van Unicef, die namens de 158 organisaties het woord voert, zegt in de Volkskrant dat het asielbeleid kinderen te weinig stabiliteit biedt. De situatie zou de laatste maanden verslechteren. ‘Lange onzekerheid en kindonvriendelijke opvang zijn schadelijk voor kinderen’, zo citeert de krant haar.

Kloosterman benadrukt dat Nederland zich aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties moet houden. Daarin staat dat kinderen van vluchtelingen dezelfde rechten hebben als ieder ander kind in een land. Ze hebben dus onder andere recht op goed onderwijs.

De oproep van de 158 organisaties valt samen met de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Kinderombudsman

Een vergelijkbare oproep werd vorige maand gedaan door Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij pleitte toen voor aparte opvang van gezinnen, zodat die niet meer steeds hoeven te verhuizen.

De PO-Raad schaarde zich vervolgens achter Dullaert. In een ingezonden stuk in Trouw benadrukte voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad dat er ook voor vluchtelingenkinderen goed onderwijs moet zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: