Jongeren die kiezen voor een lerarenopleiding, hoeven in de eerste twee studiejaren maar de helft van het collegegeld te betalen. De maatregel van minister Ingrid van Engelshoven van OCW staat in het teken van het lerarentekort.

De halvering van het collegegeld in de eerste twee studiejaren gold al voor pabo-studenten, maar in het kabinet is besloten dat dit ook gaat gelden van andere lerarenopleidingen. De maatregel gaat in het volgende studiejaar 2018-2019 in.

Het lerarentekort loopt wat minder hard op dan verwacht, maar dat neemt volgens Van Engelshoven niet weg dat er actie nodig is. ‘Door deze flinke korting op het collegegeld verleiden we aankomende studenten nog meer om voor de klas te gaan staan’, aldus de minister.

Lees meer…