De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen nieuwe formats voor vaststellingsovereenkomsten beschikbaar. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze formats gratis downloaden.

De nieuwe formats zijn afgestemd op de situatie per 1 augustus aanstaande. Dan treedt naar aanleiding van de modernisering van het Participatiefonds (Pf) het nieuwe Pf-reglement in werking. Onderdeel daarvan is dat werkgevers in het primair onderwijs bij de beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden hier geen vergoedingsverzoek meer voor kunnen indienen bij het Pf. Dit gaat gelden voor dienstverbanden die op of na 1 augustus 2022 met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Voor deze beëindigingen geldt dat de werkgever standaard een eigen bijdrage van 50% betaalt in de werkloosheidsuitkeringskosten. Omdat hiervoor straks geen vergoedingsverzoek meer kan worden ingediend, is de werkgever bij een beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden ook niet meer gehouden om een outplacementvergoeding aan te bieden en de modelverklaringen door de werknemer te laten ondertekenen.

Bovendien komt de herbenoemingsverplichting op 1 augustus 2022 te vervallen, wat betekent dat in een vaststellingsovereenkomst ook niet meer overeengekomen dient te worden dat de werknemer de verklaring ontheffing herbenoemingsverplichting ondertekent.

Formats downloaden

U kunt de nieuwe formats gratis downloaden (mits uw organisatie lid is van VOS/ABB):

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: