Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW complimenteren iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan asielzoekers. In een brief met voortgangsrapportage schrijven zij dat het ministerie van OCW zich hiervoor blijft inzetten.

In de brief staat welke maatregelen er in het primair, voortgezet en middelbaar beroeps- en hoger onderwijs zijn getroffen voor nieuwkomers. Zo wordt de maatwerkbekostiging in het primair onderwijs genoemd en de tweejarige kwartaalbekostiging met vier peilmomenten in het voortgezet onderwijs.

In de brief staat ook dat het aantal nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar nog licht toeneemt, maar dat de totale instroom van asielzoekers tussen 4 en 25 jaar afneemt. Meer dan de helft van de vluchtelingenkinderen komt uit Syrië.

Lees meer…

Advies Onderwijsraad

De Onderwijsraad is in het advies Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit veel minder positief dan Bussemaker en Dekker.

De raad wijst erop dat de grote vluchtelingenstroom van de afgelopen jaren ertoe leidde dat het opstarten van onderwijsvoorzieningen te lang duurde. ‘Hoewel een deel van de problemen lijkt te zijn opgelost, hebben vluchtelingen nog steeds onvoldoende toegang tot scholen, opleidingen en cursussen. Daarbij laat de kwaliteit van het aanbod te wensen over en kan ook de organisatie ervan efficiënter’, aldus de Onderwijsraad.

In het advies staan drie aanbevelingen:

  1. Vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs in alle fasen van de schoolloopbaan.
  2. Investeer in deskundigheid en onderwijsmaterialen.
  3. Geef onderwijs hogere prioriteit in het asielbeleid en stimuleer samenwerking.

Lees meer…

Bekostiging vooraf

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB pleit naar aanleiding van de voortgangsrapportage van Bussemaker en Dekker en het advies van de Onderwijsraad voor directe bekostiging voorafgaand aan de komst van nieuwkomers en niet pas achteraf. Hij wil dat op basis van vooraf vastgelegde afspraken tussen schoolbesturen, gemeenten, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de betrokken ministeries.

‘Bovendien zou ik willen wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid van alle scholen en gemeenten in Nederland’, aldus Teegelbeckers. Hij wijst daarbij op de internationale kinderrechten: ‘Geen kind mag tussen wal en schip vallen.’ Ook wil Teegelbeckers een prominentere plaats voor burgerschapsvorming in het onderwijs aan nieuwkomers.

Deel dit bericht: