Expertisecentrum SLO heeft de conceptdoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap opgeleverd. Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft ze vervolgens aangeboden aan de Tweede Kamer.

Er zal nu worden onderzocht wat de scholen nodig hebben om de nieuwe kerndoelen in te kunnen voeren. Naar verwachting zal deze fase in 2025 worden afgerond. Het is de bedoeling dat SLO de definitieve kerndoelen dan in samenhang met die van zeven andere leergebieden aanbiedt aan het ministerie van OCW. Het plan is om de nieuwe kerndoelen in 2026 definitief in wetgeving vast te leggen voor landelijke invoering.

Op het gebied van digitale geletterdheid hebben de conceptkerndoelen betrekking op onder andere digitale systemen, veiligheid, privacy en artificial intelligence. Ook is er aandacht voor programmeren en voor de relatie tussen digitale technologie en de samenleving en de wereld.

De conceptkerndoelen op het gebied van burgerschap focussen onder meer op de schoolcultuur, diversiteit, democratische waarden en maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer…

Deel dit bericht: