‘Gebruik het VN-Kinderrechtenverdrag als fundament bij het ontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.’ Dit is een van de aanbevelingen in het essay Kinderrechten, ook in de digitale wereld van UNICEF Nederland, Kennisnet en de Universiteit Leiden.

De opstellers zien dat digitale technologieën op een positieve manier kunnen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd vinden zij het cruciaal om de schaduwkanten ervan te identificeren, te onderkennen en risico’s zoveel mogelijk in te dammen. Verschillende kinderrechten staan namelijk onder druk, zoals het recht op privacy, het recht op leven en ontwikkeling, het recht op bescherming tegen discriminatie, het recht op spelen en vrije tijd en het recht op bescherming tegen schadelijke content.

Wat volgens de opstellers vaststaat is dat de digitale wereld leuker, eerlijker, veiliger, leerzamer en kansrijker kan worden ingericht voor kinderen. Het VN-Kinderrechtenverdrag, dat voor Nederland juridisch bindend is, vormt hier volgens hen een leidraad voor, ook voor het doorontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.

Lees meer…

Deel dit bericht: