De onafhankelijke Commissie Anti-Pestprogramma’s, die wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), relativeert de uitkomsten van recent onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s.

Het Trimbos Instituut en vijf universiteiten hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende anti-pestprogramma’s die worden gebruikt in het primair onderwijs. De uitkomsten staan in dit eindrapport.

Daarin staat onder andere dat de veelgebruikte Kanjertraining op de onderzochte scholen niet effectief is om pesten tegen te gaan. De programma’s KiVa, PRIMA en Taakspel daarentegen werden wel als effectief beoordeeld.

Kleine effecten

De door het NJi ondersteunde Commissie Antipestprogramma’s relativeert de resultaten van het onderzoek door ze ‘heel bescheiden’ te noemen. De commissie wijst erop dat de effecten van de programma’s KiVa, PRIMA en Taakspel klein zijn en bovendien dat die programma’s niet in de volle breedte effectief blijken.

Gezien de geringe onderzoeksresultaten vindt de Commissie Anti-pestprogramma’s het te ver gaan door te stellen dat pesten in het primair onderwijs binnen een schooljaar kan worden verminderd door middel van programma’s die daar specifiek op zijn gericht.

Ook wil de commissie een relativering van de aanbeveling in het eindrapport, dat nu breed zou moeten worden ingezet op het verminderen van pesten in één schooljaar. In het rapport staat immers dat de effecten van de geëvalueerde programma’s op hun best vrij bescheiden zijn en dat die programma’s niet alle kinderen zullen helpen.

Lees meer…

Deel dit bericht: