De Week van Inclusief Onderwijs 2024 is begonnen. De focus ligt op de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Ook is er aandacht voor de perspectieven van leraren en ouders bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Op maandag 26 februari staan activiteiten en goede aanpakken van samenwerkingsverbanden en hun scholen in het primair en voortgezet onderwijs centraal. Ook worden actuele ontwikkelingen en varianten van expertisecentra bij inclusief onderwijs belicht.

Op woensdag 28 februari komt Samenwerkingsverband Driegang aan good practice aan bod. Dit samenwerkingsverband werkt al langere tijd aan inclusiever onderwijs. Op de slotdag, vrijdag 1 maart, ligt de focus op het perspectief van ouders bij de ontwikkeling van een inclusievere leeromgeving.

Lees meer…


Deel dit bericht: