De reglementen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF/PF) zijn aangepast aan de verschillende contractvormen uit de nieuwe CAO PO 2016-2017.

In dit schema is te zien hoe de verschillende contractvormen uit de cao worden verwerkt bij het Vervangingsfonds. Daaruit blijkt dat het VF niet alle vervangingen vergoedt. Als een school een leraar deels regulier inzet en deels voor vervanging, dan wordt deze vervanging niet vergoed. Als dit een belangrijk onderdeel van het vervangingsbeleid vormt, is de enige optie voor het schoolbestuur eigenrisicodrager te worden.

Meer informatie over het eigenrisicodragerschap

Deel dit bericht: