Het is niet nodig om vanwege de coronacrisis het besluitvormingsproces rond fusies te wijzigen. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen over een fusie van twee openbare basisscholen.

Ouders in de medezeggenschapsraad hadden verzocht de voorgenomen fusie van de Burgemeester Amersfoordtschool en de G. Th. Rietveldschool in Badhoevedorp op te schorten vanwege de coronacrisis. Slob zegt in reactie daarop dat het nu weliswaar lastiger is om voor overleg fysiek bij elkaar te komen, maar dat de wet digitaal overleg toestaat. Daarom ziet hij ‘geen aanleiding om het besluitvormingsproces en de rol van de medezeggenschap (…) aan te passen’.

Hij wijst er bovendien op dat het niet aan hem, maar aan het schoolbestuur is om – eventueel samen met de medezeggenschapsraad – te beslissen over het al dan niet opschorten van de fusieplannen onder de huidige omstandigheden.

Lees meer…

 

 

Deel dit bericht: