Digitaal onderwijs biedt veel kansen, maar het Rathenau Instituut signaleert ook zorgen. Daarom moet er in de samenleving een visie worden ontwikkeld op digitaal onderwijs. Ook is het volgens het instituut belangrijk om eisen te stellen aan digitaal onderwijs, ondersteuning te bieden en onderzoek te stimuleren.

Het Rathenau Instituut wijst erop dat er nog nauwelijks antwoord is op de vraag wat we als samenleving eigenlijk met digitaal onderwijs willen. In rapport Naar hoogwaardig digitaal onderwijs beschrijft het instituut acties die ervoor moeten zorgen dat de overgang naar goed digitaal onderwijs bijdraagt aan meer rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie.

Om de digitalisering van het onderwijs in goede banen te leiden, heeft het Rathenau Instituut een overzicht gemaakt van de positieve en negatieve effecten van digitalisering. Coördinator Linda Kool: ‘We laten zien dat digitalisering in het onderwijs ook raakt aan kansengelijkheid, gezondheid, keuzevrijheid, samenwerken en burgerschap.’

Lees meer…

Deel dit bericht: