De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen in het schooljaar 2021-2022 niet op de resultaten. De inspectie wil zo rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de coronacrisis.

De inspectie zal onder andere niet kijken naar de resultaten van de eindtoets en het eindexamen. ‘De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen’, aldus de inspectie, die hieraan toevoegt dat scholen recht hebben op een ‘fair oordeel’.

Wel neemt de inspectie de onderwijsresultaten mee in de risicodetectie. ‘Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021-2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd’, zo meldt de inspectie. Dit onderzoek kan nog steeds leiden tot het oordeel ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’, maar bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee.

Lees meer…

Deel dit bericht: