De modernisering van het Participatiefonds (Pf) is uitgesteld tot in ieder geval 1 augustus 2021. Dat kan niet anders, meldt het Pf, omdat noodzakelijke nieuwe wetgeving als gevolg van de coronacrisis met vertraging door de Tweede Kamer gaat.

De aanvankelijke datum waarop de modernisering van het Pf een feit moest zijn, was 1 januari 2021. Dat wordt nu op zijn vroegst 1 augustus 2021. Het Pf spreekt van een ‘streefdatum’.

Het Pf benadrukt dat het keurig op koers lag, maar dat het door de vertraagde behandeling van nieuwe wetgeving in de Tweede Kamer als gevolg van de coronacrisis, noodzakelijk was om de modernisering uit te stellen.

Wat voor het Pf ook meespeelde, is dat schoolbesturen zich op tijd en op de juiste manier moeten kunnen voorbereiden op de veranderingen in de manier van werken bij het fonds. ‘Zonder dat er op het laatste moment voorwaarden worden aangepast. Ze moeten kunnen vertrouwen op een vaststaande ingangsdatum van een dan geldend reglement’, aldus het Pf.

Werkloosheidskosten beheersen

De modernisering van het Pf bestaat uit een ingrijpende aanpassing van de bestaande systematiek. Zo moeten er meer prikkels komen voor schoolbesturen om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen. Daarnaast wordt het reïntegratiebeleid van het Pf vernieuwd. Daarin komt meer aandacht voor de fase voorafgaand aan een mogelijk ontslag. Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan.

Deel dit bericht: