De uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs wordt bemoeilijkt doordat er te weinig extra onderwijspersoneel beschikbaar is. Dat meldt het het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2021.

Om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie in te halen, is het kabinet gekomen met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarvoor wordt voor de periode 2021-2023 een extra bedrag van 8,5 miljard euro uitgetrokken. Het CPB verwacht echter dat dit bedrag niet volledig zal worden uitgegeven, omdat de uitvoering van het NPO ‘bemoeilijkt wordt door het gebrek aan beschikbaar extra onderwijspersoneel’, zo staat in het Centraal Economisch Plan 2021.

Daarin meldt het CPB ook dat onder andere door het NPO het overheidstekort zal toenemen, maar ook dat de uitgaven voor dit herstelprogramma zullen bijdragen aan economisch herstel.  In het Centraal Economisch Plan 2021 staat verder dat de aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs de werking van de economie duurzaam kan verbeteren en daarmee het herstel de komende jaren kracht kan bijzetten.

Lees meer…

Deel dit bericht: