Alle basisscholen in Nederland zouden een eigen moestuin moeten hebben. Dat vindt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66, die onder andere landbouw en voedselproductie in zijn portefeuille heeft.

De Groot vindt moestuinen bij scholen belangrijk, omdat volgens hem alle kinderen moeten weten waar hun voedsel vandaan komt. Ook zou een moestuin bij school ertoe kunnen bijdragen dat kinderen gezonder gaan eten.

Het geld voor de aanleg van moestuinen bij basisscholen zou uit een pot kunnen komen voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. In die pot zit 170 miljoen euro.

D66-Kamerlid Paul van Meenen, met onderwijs in zijn portefeuille, heeft benadrukt dat het idee van zijn partijgenoot niet moet worden gezien als een extra verplichting voor basisscholen. ‘Een moestuin is geen moettuin’, aldus Van Meenen.