Definitieve tekst CAO PO beschikbaar

De PO-Raad heeft de definitieve teksten voor de nieuwe cao primair onderwijs gepubliceerd. Deze cao gaat in op 1 augustus 2018 en regelt loonsverhogingen en extra uitkeringen voor leraren.

Loonsverhoging en uitkeringen

De nu gepubliceerde teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni sloten. Daarin is opgenomen dat alle medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen, per 1 september 2018 een loonsverhoging van 2,5 procent krijgen. Daarnaast kunnen ze in oktober een eenmalige uitkering verwachten van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). Leraren komen daarnaast in een hogere salarisschaal en zij krijgen ook nog een extra eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris (naar rato). Een deel van de leraren krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1 januari 2020 weer een salarisverhoging, zodat ze er uiteindelijk tussen de 3,3% en 11,2% op vooruit gaan. ‘Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner’, constateert de PO-Raad. De CAO PO 2018-2019 geldt tot 1 maart 2019.

Direct naar de nieuwe CAO PO 2018-2019

Voor meer informatie neemt u contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB, onderwijsjuristen@vosabb.nl, telefoon 348 40 52 50 van 08:30 tot 12:30 uur