Etniciteit keert als criterium niet terug in de gewichtenregeling, herhaalt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

Volgens Bisschop signaleren onderwijsprofessionals dat voor kinderen van ‘buitenlandse ouders met een beperkt ontwikkelingsniveau’ geen aanvullende bekostiging beschikbaar wordt gesteld, terwijl de onderwijsachterstanden bij deze kinderen ‘onverminderd aanwezig zijn’. Het SGP-Kamerlid verwijst in dit kader naar het advies van de Onderwijsraad om etniciteit weer een plaats te geven in de gewichtenregeling.

Dekker gaat dat niet doen, zo herhaalt hij tegenover Bisschop. ‘Ik heb uw Kamer in 2014 mijn reactie gegeven op het advies van de Onderwijsraad. Een herintroductie van etniciteit – nadat deze indicator in 2006 is losgelaten – vind ik omwille van de volgende redenen niet wenselijk. Het gebruik van etniciteit als indicator werkt stigmatiserend door deze structureel aan achterstanden te koppelen. Het onderscheid tussen autochtonen en allochtonen is in de loop der jaren steeds diffuser geworden. Dat het CBS derde generatie immigranten als autochtonen aanmerkt, draagt hieraan bij’, aldus de staatssecretaris.

Hij vervolgt: ‘Bij een keuze voor etniciteit zou voor autochtone achterstandsleerlingen nog een andere indicator moeten worden bepaald. Een extra indicator naast etniciteit zou echter de complexiteit van de regeling vergroten.’

Deel dit bericht: