De overgang naar passend onderwijs is goed verlopen. Dat concludeert staatssecretaris Sander Dekker van OCW in de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs.

De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen volgens Dekker de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden.

‘Uit de eerste ervaringen blijkt dat scholen en samenwerkingsverbanden de ruimte die de wet- en regelgeving biedt gebruiken en daarbinnen nieuwe ondersteuningsvormen ontwikkelen. Zo wordt de ondersteuning voor leerlingen meer op maat aangeboden. Ook kan de ondersteuning sneller worden ingezet, waardoor een leerling eerder geholpen kan worden’, zo staat op de website van het ministerie van OCW.

Passend onderwijs werd ingevoerd op 1 augustus van dit jaar. In de nieuwe situatie moet er voor elke leerling een plaats zijn in het onderwijs die bij hem of haar past. Schoolbesturen hebben in dit kader zorgplicht gekregen.

Download de Zesde voortgangsrapportage passend onderwijs 2014

Deel dit bericht: